Tento e-mail je prostředkem E-komunikace v rámci uplatňované Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje na období 2017 - 2021, s cílem zprostředkovávat novinky, trendy, nové postupy, aplikované metody a úspěšné projekty z oblasti prevence kriminality v ČR i v zahraničí. 

Zavádění preventivních opatření v barech, restauracích a na diskotékách

přehled aktivit zaměřených na zamezení prodeje a nalévání alkoholu mladistvým v zábavných podnicích 

BEZPEČNÝ PODNIK

Městská policie Sokolov společně s Policií ČR realizuje projekt Bezpečný podnik, který je zacílen na mládež. Součástí projektu jsou bezpečnostní kamery, které dohlíží na venkovní prostranství před podnikem; detektory kovu, aby se zamezilo pronášení zbraní do zařízení; televizní spoty uvnitř podniku (vytvořené studenty v rámci preventivní soutěže), upozorňující na účinky užívání drog a nadměrného požití alkoholu; reflexní pásky, které oddělují osoby starší 18 let; free karty na stoly s preventivní tématikou. Podniky užívající uvedená opatření a budující další spolupráci jsou označeny "Bezpečný podnik". Ve vybraných podnicích jsou instalovány telefony, které mají jednotlačítkovou provolbu na Policii ČR, městskou policii, záchrannou službu, hasiče.

Město Benešov ve věci Bezpečného podniku uzavíralo s místními provozovateli vybraných barů smlouvu o spolupráci v oblasti bezpečnosti občanů mezi městem a 3 benešovskými zábavnými podniky. Na základě těcho smluv dochází například k označování nezletilých návštěvníků, v průběhu večera jsou spouštěny videoklipy na téma alkohol za volantem a možné důsledky.

Zobrazit více
Zobrazit více
Zobrazit více

NEŽ NALIJEŠ aneb NEPOVEDENÝ VEČER V MUSIC BARU CANISTR

Olomoucký kraj společně s Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje uskutečnil projekt zaměřený na prevenci podávání alkoholu mladistvým. Mezi partnery projektu byli orgány sociálně-právní ochrany dětí, Krajský živnostenský úřad, Česká obchodní inspekce, Krajská hygienická stanice a Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje. V rámci projektu byla vydána praktická příručka pro zaměstnance a provozovatele restauračních zařízení. Dále se uskutečnily naučné semináře na středních školách a středních odborných učilištích s gastronomickým zaměřením. Následovala série kontrolní činosti ve vybraných restauracích a barech. Tyto kontroly byly prováděny všemi partnery projektu společně. Celý projekt uzavřela mediální kampaň jejíž součástí byla také výtvarná soutěž pro studenty.   

Zobrazit více

NOČNÍ OPAKOVANÉ KONTROLY DISKOTÉK

Městská policie Uničov ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí zahájila opakované noční kontroly diskoték. Pro nezletilce, u nichž je zjištěno požití alkoholu, si musí přijet rodiče.   

Zobrazit více

RESPEKTUJ 18

Jedná se o preventivní projekt, jehož cílem je změnit tolerantní postoj veřejnosti ke konzumaci alkoholu mladistvými a podpořit omezení jeho prodeje a podávání dětem a nezletilým. Projekt je výsledkem spolupráce Magistrátu města Plzně, Plzeňského Prazdroje a Centra protidrogové prevence a terapie.

Zobrazit více

ZŮSTAŇ NAD VLIVEM

Kampaň Zůstaň nad vlivem chce od alkoholu odtáhnout náctileté. Do akce se zapojují známí sportovci nebo youtubeři. Právě youtubeři natočili spoty, které sdílí na svém kanálu. Spoty byly zaměřené právě na téma závislosti. První video se objevilo na Facebooku. Další sociální síť, na které funguje je YouTube. Nyní se snaží expandovat i na Instagram.

Zobrazit více
Zobrazit více

Mgr. Michal Poláček, manažer prevence kriminality

 

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc